((مهندسی صنایع رشته ای است که با طراحی ، پیاده سازی و بهبود سیستم های یکپارچه ای از  انسان ، مواد ، تجهیزات ، اطلاعات  و انرژی مرتبط می باشد . این رشته بر پایه دانش تخصصی در علوم ریاضی ، طبیعی ، اجتماعی و نیز قوانین و روش های تجزیه و تحلیل مهندسی و طراحی بنا شده است تا با کمک آن ها به ارزیابی نتایج حاصل از سیستم های یکپارچه بپردازد.))

و انجمن اعتبار بخشی به مهندسی و فناوری ، مهندسی صنایع را اینگونه تعریف می کند :

(( مهندسی صنایع حرفه ای است که از  دانش ریاضیات و علوم طبیعی حاصل از مطالعه ، تجربه و عمل با اعمال قضاوت ها برای ارائه راه حل های اقتصادی ، به استفاده از مواد و نیروهای طبیعت به نفع بشریت می پردازد.))

 

اما آنچه که امروزه سبب شده بسیار به این رشته توجه شود حوضه تقریبا وسیع کاربرد آن در زمینه های مختلف یک صنعت است که از انبار داری ، مدیریت تولید و عملیات ، مدیریت و کنترل پروژه ، تعمیرات و نگهداری ، برنامه ریزی و کنترل موجودی ها ، ممیز استانداردها ی ایزو ، برنامه ریزی حمل ونقل گرفته تا مدیریت استراتژیک ، مدیریت راهبردی ، مدیریت دانش و.... را شامل می شود . (البته لازم به ذکر است که اگر یک فارغ التحصیل این رشته اگر بخواهد در هر یک از این شاخه ها فعالیت کند نیازمند این است که دوره های مورد نیاز آن را طی کند.)

در واقع این رشته یک رشته میان رشته ای محسوب می شود که میان مدیران ارشد یک سازمان و مدیران سطح عملیاتی آن ارتباط برقرار می کند. و وجه تفاوت آن با سایر رشته های مهندسی ( از جمله مهندسی مکانیک که رقیبان مهندسان صنایع در بازار کار محسوب می شوند) در این است که مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع انسانی، روش ها و فناوری اند. در واقع به انسان نیز به عنوان یک عامل اصلی در سیستم نیز توجه می کنند.